Kod 95 w prawie jazdy kierowcy zawodowego

Kandydat na kierowcę zawodowego musi przejść szereg testów oraz szkoleń, aby osiągnąć swój cel. Musi m.in. otrzymać w prawie jazdy kod 95. Co on oznacza i do czego jest niezbędny w branży transportowej?

Co oznacza kod 95 w prawie jazdy?

Tajemniczy kod 95, kiedy już wiemy, o co chodzi, znacznie traci na swojej tajemniczości. Liczbą tą określana jest bowiem kwalifikacja na kierowcę zawodowego, a zawierający ją wpis w prawie jazdy przynależny jest każdej osobie, która uzyskała Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydane po otrzymaniu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Podstawą do wpisania kodu 95 do prawa jazdy jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Gdzie w prawie jazdy znajduje się kod 95?

Jeśli poprawnie zdaliśmy wszystkie egzaminy niezbędne do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, kod 95 znajdzie się w naszym prawie jazdy w polu nr 12 przy określonej kategorii. W przypadku kierowców zawodowych będą to kategorie C lub C+E. Zapisany jest on pod postacią liczby 95 oraz daty – DD.MM.RRR – określającej termin ważności ostatniego odbytego szkolenia okresowego lub kursu kwalifikacyjnego. Data ta jest niezwykle ważna, w dalszej części artykułu powiemy, dlaczego.

Jak uzyskać oraz utrzymać kod 95 w prawie jazdy?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, kod 95 uzyskiwany jest wraz z pozytywnym zdaniem egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Aby utrzymać uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy ciężarówki, należy regularnie co 5 lat uczestniczyć w odpowiednim szkoleniu okresowym (już bez potrzeby ponownego zdawania egzaminu), pozwalającym przedłużyć termin ważności Świadectwa o kolejne 60 miesięcy.

Czym skutkuje przegapienie terminu podanego przy kodzie 95 w prawie jazdy? Niestawienie się na szkolenie okresowe w wymaganym czasie nie skutkuje wygaśnięciem uprawnień do kierowania pojazdami – prawo jazdy wciąż jest ważne. Nie można jedynie wykonywać zawodu kierowcy zawodowego.

Kod 95 w prawie jazdy – zalety jego posiadania

Dla osób, które myślą o pracy w roli kierowcy ciężarówki, zdobycie kodu 95 jest podstawą do startu w procesie rekrutacji firm transportowych. W ich przypadku kod 95 staje się obowiązkowym uprawnieniem, bez którego kierowanie pojazdami ciężarowymi w celach zarobkowych jest nielegalne i grozi poważnymi konsekwencjami. Z tego właśnie powodu warto pamiętać każdorazowo o zbliżającym się terminie odnowienia uprawnień. Ich brak może się bowiem w bardzo negatywny sposób odbić na kontynuowaniu kariery w branży transportowej.

Poszukujesz kierowców do pracy? Pomożemy Ci!

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą
Nota prawna Administratorem Twoich danych osobowych jest HR Quality sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Podedworze 33, 31-686 Kraków. Spółka pozyskała Twoje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana. Posiadasz prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie stosowanym formacie oraz prawo do przenoszenia Twoich danych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani cofnąć w każdym czasie.Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu złożenia przez Ciebie wniosku o zaprzestanie dalszego przetwarzania. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przeczytaj także

Poszukujesz kierowców do pracy? Jesteś przedstawicielem firmy transportowej? Pomożemy Ci! Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą.

Zamknij