Telemetria – pełna kontrola i bezpieczeństwo floty

Co to jest telemetria? W najogólniejszym znaczeniu mówimy o niej zawsze, gdy ma miejsce przesyłanie danych pomiarowych na odległość. Istotą telemetrii jest możliwość pozyskiwania danych bez konieczności fizycznej obecności przy badanym obiekcie. Współczesne systemy komunikacji bezprzewodowej, szczególnie pojawienie się i gwałtowny rozwój Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT), umożliwiły wykorzystanie telemetrii w wielu obszarach gospodarki, w tym na bardzo szeroką skalę w rozwoju systemów ITS (Intelligent Transportation System).

Rodzaj danych telemetrycznych zależy od zainstalowanych czujników. Mogą to być wskazania temperatury, pomiar prędkości, czasu, obecności (czujniki wykrywające ruch), stężenia określonych gazów, wilgotności, poziomu cieczy i wiele innych. Ich wybór jest podyktowany konkretnymi potrzebami.

Inteligentny transport

Dane zarejestrowane przez czujniki przesyłane są do centrum zarządzania. Tam  po przeprowadzeniu analiz – przekazywane są w postaci określonych poleceń do ośrodków lub urządzeń wykonawczych. Na przykład informacja o wypadku na autostradzie i powstałych w jego następstwie korkach zostaje przetworzona na trasę dogodnego objazdu i przesłana do kierowców.

Do niedawna wykonanie takiej operacji (wytworzenie sprzężenia zwrotnego pomiędzy incydentem na drodze a zmianą trasy pojazdu) wymagało budowy skomplikowanych i kosztownych systemów łączności radiowej i centrów analitycznych. Obecnie, dzięki IoT, czyli urządzeniom mającym połączenie z Internetem, dane mogą być na bieżąco przesyłane do środowiska analitycznego w chmurze (cloud computing) i udostępniane w postaci raportów dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej. Algorytmy analityczne po otrzymaniu informacji np. o wypadku, są w stanie samodzielnie, a do tego niezwykle szybko, wytyczyć i zaproponować kierowcy zmianę trasy.

Do sprawnego funkcjonowania takiego systemu potrzebne są trzy elementy: inteligentna droga, inteligentny pojazd i inteligentne centrum zarządzania. Inteligentne, czyli wyposażone w odpowiednie czujniki i możliwość wymiany danych.

Jak grzyby po deszczu powstają kolejne inteligentne miejskie sieci drogowe (i całe miasta), inteligentne drogi i autostrady. Ich wykorzystanie przez spedytorów jest możliwe pod warunkiem, że będą posiadali przygotowane do komunikowania się z systemami ITS inteligentne pojazdy.

Korzyści z inteligencji

Wytyczanie optymalnych tras i płynne reagowanie na zmieniającą się sytuację na drodze pozwalają na efektywną optymalizację kosztów działalności spedytorów (m.in. mniejsze wydatki na paliwo), wpływają na czas realizacji i terminowość dostaw. A to nie są jedyne zalety zastosowania telemetrii w transporcie.

Wykorzystanie odpowiednio dobranych urządzeń pomiarowych daje spedytorowi pełną kontrolę nad flotą. Oparty na IoT inteligentny system transportowy pozwala na bieżące śledzenie wszystkich istotnych parametrów dowolnego pojazdu. Np.: lokalizacji, prędkości, masy, zużycia paliwa, liczby przejechanych kilometrów, czasu pracy kierowcy i jego stylu jazdy, a nawet stanu technicznego pojazdu (np. ciśnienia powietrza w oponach).

Odpowiednio zaprogramowane alerty (uruchamiane automatycznie po przekroczeniu ustalonych wartości krytycznych) umożliwiają podjęcie działań zapobiegawczych (np. nakaz postoju czy zmniejszenia prędkości), zanim dojdzie do awarii lub nieszczęśliwego wypadku.

Dzięki rozwiązaniom telemetrycznym możemy śledzić zamówione przesyłki, zarządzać dostawami towarów i optymalizować wykorzystanie floty. Bez telemetrii trudno obecnie wyobrazić sobie sprawnie działającą spedycję, transport i logistykę.

Poszukujesz kierowców do pracy? Pomożemy Ci!

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą
Nota prawna Administratorem Twoich danych osobowych jest HR Quality sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Podedworze 33, 31-686 Kraków. Spółka pozyskała Twoje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana. Posiadasz prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie stosowanym formacie oraz prawo do przenoszenia Twoich danych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani cofnąć w każdym czasie.Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu złożenia przez Ciebie wniosku o zaprzestanie dalszego przetwarzania. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przeczytaj także

Poszukujesz kierowców do pracy? Jesteś przedstawicielem firmy transportowej? Pomożemy Ci! Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą.

Zamknij