Co musi dostarczyć kierowca przed zatrudnieniem?

Zatrudnienie kierowcy zawodowego to szansa dla firmy transportowej na rozwój i możliwość podjęcia kolejnych zleceń. Dlatego ważne jest, aby osoba przyjmowana na to stanowisko mogła udokumentować przebieg swojej kariery oraz posiadane kwalifikacje. Jakie dokumenty powinien przedstawić kierowca zawodowy przed przyjęciem do firmy? O tym piszemy poniżej.

Jakie dokumenty musi dostarczyć kierowca zawodowy?

Praca kierowcy zawodowego wiąże się z uzyskaniem szeregu potwierdzeń dla jego kwalifikacji i możliwości prowadzenia pojazdów ciężarowych. Dlatego przyjmując wybranego kandydata na to stanowisko, należy dopilnować, aby dostarczył on do firmy całą wymaganą dokumentację. Składają się na nią:

  • prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
  • świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji wstępnej lub odbycie szkolenia okresowego,
  • orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego,
  • dokumenty potwierdzające ewentualne wcześniejsze zatrudnienie (np. świadectwa pracy, jeśli zatrudniamy kierowcę z doświadczeniem w zawodzie),
  • zaświadczenia i certyfikaty dotyczące specjalistycznych umiejętności i uprawnień kierowcy (np. zaświadczenie ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych), jeśli jest to wymagane w firmie.

Wszystkie te dokumenty (do wglądu lub w celu wykonania kopii dodawanej do akt osobowych) kierowca zawodowy musi dostarczyć jeszcze przed podjęciem pracy w nowym miejscu.

Dodatkowo, z racji specyfiki zawodu, kierowca pojazdów ciężarowych zmuszony jest dostarczać aktualnemu pracodawcy wszystkie zaświadczenia związane z przedłużeniem uprawnień do kierowania pojazdami i ukończeniem kursów specjalistycznych przed dniem ich wygaśnięcia.

Dokumenty kierowcy zawodowego – obowiązki pracodawcy

Pracodawca, zgodnie z obecnymi przepisami, musi przechowywać akta osobowe kierowcy przez okres 50 lat. Dlatego powinien dołożyć wszelkich starań, aby były one przechowywane w odpowiedni sposób, zapewniający maksymalną możliwą ochronę przed zniszczeniem.

Jego obowiązkiem jest również zebranie od pracownika wszystkich niezbędnych do wykonywania zawodu kierowcy oświadczeń. Są to:

  • oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi regulaminami, przepisami związanymi z czasem pracy i przerwami, zakresem obowiązków i uprawnień oraz oceną ryzyka,
  • oświadczenie pracownika niezbędne do odliczania miesięcznych zaliczek na podatek osobowy od osób fizycznych oraz przelewania wypłaty na określony przez niego numer konta bankowego (jeśli zatrudnienie następuje na umowę o pracę),
  • oświadczenie pracownika o świadczeniu usług względem innego pracodawcy wraz z wyszczególnieniem liczby godzin na to poświęcanych w sytuacji, w której kierowca zawodowy zatrudniany jest na część etatu.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów i podpisaniu umowy z kierowcą można rozpocząć współpracę na ustalonych wcześniej warunkach.

Poszukujesz kierowców do pracy? Pomożemy Ci!

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą
Nota prawna Administratorem Twoich danych osobowych jest HR Quality sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Podedworze 33, 31-686 Kraków. Spółka pozyskała Twoje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana. Posiadasz prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie stosowanym formacie oraz prawo do przenoszenia Twoich danych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani cofnąć w każdym czasie.Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu złożenia przez Ciebie wniosku o zaprzestanie dalszego przetwarzania. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przeczytaj także

Poszukujesz kierowców do pracy? Jesteś przedstawicielem firmy transportowej? Pomożemy Ci! Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą.

Zamknij