Badania na zawodowego kierowcę. Jakie zrobić?

Bycie zawodowym kierowcą wymaga od nas nie tylko odporności na trudy pracy. To również konieczność regularnego badania stanu swojego zdrowia, by stwierdzić, czy możemy ową pracę kontynuować. W poniższym artykule opisujemy badania lekarskie kierowcy zawodowego, które powinien wykonywać, aby móc bez przeszkód działać w swoim zawodzie.

Jakie przepisy obecnie obowiązują?

Kierowcy zawodowi, którzy prowadzą w czasie pracy pojazdy o łącznej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub przewożące więcej niż 9 osób podlegają osobnym przepisom – ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).

Tam też, w art. 39j ust. 1, zawarte są zasady określające badania lekarskie kierowcy zawodowego. Mówią one m.in. o tym, że kierowca zawodowy musi brać udział w badaniach lekarskich stwierdzających brak jakichkolwiek przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych. Ustęp 2 przytaczanego powyżej artykułu mówi z kolei o tym, że zakres badań (z wyjątkiem sytuacji stwierdzających jakiekolwiek przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów) jest tożsamy z tym, który wykonują kierowcy poruszający się pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W takiej sytuacji zastosowanie ma art. 229 Kodeksu pracy.

Jakie badania przechodzi kierowca zawodowy?

Kandydaci na kierowców zawodowych, jak i sami kierowcy muszą uczestniczyć w dwóch typach badań:

  • Badania lekarskie, w czasie których sprawdzany jest ogólny stan zdrowia, wzrok, słuch, a także koordynacja. W ramach przeprowadzanych badań lekarz w określonych przypadkach może skierować kierowcę na dodatkową konsultację do specjalisty lub w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowej diagnostyki.
  • Badania psychologiczne, gdzie sprawdza się dokładnie zachowanie kierowcy i na jego podstawie wydawana jest decyzja o istnieniu lub braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych.

Badania lekarskie i psychologiczne kierowcy zawodowego zakończone wynikiem pozytywnym pozwalają mu na otrzymanie lub zachowanie uprawnień do prowadzenia pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Jak często kierowca zawodowy musi wykonywać badania lekarskie?

Badania lekarskie (oraz psychologiczne) kierowcy zawodowego powinny być wykonywane regularnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami musi on do nich podchodzić co 5 lat (co jest tożsame z czasem ważności Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, o którym pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów). Natomiast po ukończeniu 60-tego roku życia co 30 miesięcy.

Art. 39l ust. 1 ustawy o transporcie drogowym mówi, że kierowanie na badania lekarskie jest obowiązkiem pracodawcy. To właśnie on pokrywa koszty przeprowadzenia badań oraz ma obowiązek przechowywania ich wyników przez cały okres zatrudnienia kierowcy zawodowego.

Poszukujesz kierowców do pracy? Pomożemy Ci!

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą
Nota prawna Administratorem Twoich danych osobowych jest HR Quality sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Podedworze 33, 31-686 Kraków. Spółka pozyskała Twoje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana. Posiadasz prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie stosowanym formacie oraz prawo do przenoszenia Twoich danych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani cofnąć w każdym czasie.Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu złożenia przez Ciebie wniosku o zaprzestanie dalszego przetwarzania. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przeczytaj także

Poszukujesz kierowców do pracy? Jesteś przedstawicielem firmy transportowej? Pomożemy Ci! Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą.

Zamknij