Jak zdobyć ADR?

Zdobycie statusu kierowcy zawodowego wymaga przejścia określonych kursów oraz badań lekarskich. Jednak sam fakt otrzymania karty kierowcy nie sprawia, że w zawodzie osiągnęliśmy już wszystko. Teraz możemy przystąpić do zdobywania nowych certyfikatów, np. ADR. Jak go zdobyć, piszemy w dzisiejszym artykule.

Co to jest ADR?

ADR to nazwa specjalnej umowy regulującej przewóz materiałów niebezpiecznych na terenie Unii Europejskiej. Sporządzona i wydana w 1957 roku przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego (ratyfikowana przez Polskę w 1975 roku), zwiera w sobie przepisy określające metody przewozu materiałów niebezpiecznych, a także sposoby na ograniczenie szkód w momencie wystąpienia jakiegokolwiek wypadku. Wymienia również szereg nakazów oraz gotowych procedur postępowania, którym podlega kierowca zawodowy w sytuacjach awaryjnych.

Jakie towary podlegają umowie ADR? Są to przede wszystkim wszystkie substancje zapalające i wybuchowe, żrące, promieniotwórcze, trujące, niebezpieczne dla zdrowia. Ich lista jest obszerna i składa się z kilkudziesięciu pozycji oznaczonych konkretnymi kodami. Wśród nich znajdują się m.in.: sprężone powietrze, oleje napędowe, benzyna, formaldehyd, alkohol metylowy itp.

Pojazdy, w których są przewożone, oznaczone są charakterystycznym, pomarańczowym rombem z wizerunkiem czarnego płomienia.

Jak zdobyć ADR?

Aby przewozić materiały uznawane za niebezpieczne, kierowca zawodowy musi przejść specjalne szkolenie ADR i uzyskać stosowne zaświadczenie uprawniające go do ich transportu.

Jak zdobyć ADR w Polsce? W tym celu należy mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B, C lub C+E oraz zapisać się na specjalny kurs. W zakresie podstawowym kurs ten trwa co najmniej 24 godziny lekcyjne, w czasie których omawiane są rodzaje zagrożeń, sposoby zapobiegania im oraz radzenia sobie w chwili, gdy doszło już do niebezpiecznej sytuacji.

Dodatkowo kierowca zawodowy chcący zdobyć specjalistyczne uprawnienia może wykonać jeden z dalszych kursów:

  • specjalistyczny dla przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach (co najmniej 16 godzin lekcyjnych),
  • specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 1 (co najmniej 8 godzin lekcyjnych),
  • materiałów niebezpiecznych klasy 7 (co najmniej 8 godzin lekcyjnych).

ADR należy odnowić co 5 lat, uczestnicząc w specjalnych kursach doszkalających, trwających odpowiednio co najmniej 16 godzin lekcyjnych (kurs podstawowy), 8 godzin lekcyjnych (cysterny), 5 godzin lekcyjnych (materiały niebezpieczne klasy 1 lub 7).

Kurs ADR kończy się egzaminem pisemnym, w którym trzeba odpowiedzieć prawidłowo na 2/3 pytań, aby go zaliczyć. Negatywny wynik można poprawić w terminie do 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.

Otrzymując certyfikat ADR, kierowca zawodowy zyskuje jednocześnie prawo do przewozu materiałów niebezpiecznych, określonych na podstawie przebytego kursu, dzięki czemu może podejmować się w pełni legalnie ich przewozu na terenie Unii Europejskiej.

Poszukujesz kierowców do pracy? Pomożemy Ci!

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą
Nota prawna Administratorem Twoich danych osobowych jest HR Quality sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Podedworze 33, 31-686 Kraków. Spółka pozyskała Twoje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana. Posiadasz prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie stosowanym formacie oraz prawo do przenoszenia Twoich danych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani cofnąć w każdym czasie.Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu złożenia przez Ciebie wniosku o zaprzestanie dalszego przetwarzania. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przeczytaj także

Poszukujesz kierowców do pracy? Jesteś przedstawicielem firmy transportowej? Pomożemy Ci! Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą.

Zamknij