Kierowca w transporcie osobowym – wymagania ponadprzeciętne

Zawód kierowcy autobusu często opisuje się nie tylko odpowiednimi umiejętnościami związanymi z prowadzeniem pojazdu i jego obsługą techniczną, lecz także jako rodzaj powołania. Zarówno psychologowie, jak i praktycy transportu osobowego są zgodni, że kandydat na kierowcę autobusu musi lubić bezpośredni kontakt z ludźmi i mieć wysokie kompetencje interpersonalne. W przeciwnym razie ma niewielkie szanse utrzymania się w tym zawodzie. Jakimi cechami powinien odznaczać się zawodowy kierowca autobusu?

Warunkiem oczywistym i koniecznym do wykonywania zawodu kierowcy w przewozach pasażerskich są odpowiednie uprawnienia. Niezbędna jest również wiedza techniczna oraz umiejętność wykonania podstawowych napraw. Jednak kluczowe są odpowiednie predyspozycje osobowościowe.

Minimum konieczne

Kontakt z ludźmi zawsze niesie ze sobą ryzyko zaistnienia sytuacji konfliktowych. Tym bardziej że przewożone osoby nie zawsze nastawione są przyjaźnie, mogą być pod wpływem alkoholu czy przyjmować postawy roszczeniowe. Z drugiej strony pasażer może być osobą chorą, niepełnosprawną lub w podeszłym wieku, która wymaga większej empatii. Stąd bardzo przydają się „miękkie” kwalifikacje, takie jak pogodne usposobienie, kultura osobista połączona z asertywnością, umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozładowywania napięcia.

Duże znaczenie ma też wygląd zewnętrzny – higiena osobista, schludny ubiór – jak również dbałość o czystość i porządek w autobusie.

Cechy długodystansowca

Kierowca w transporcie osobowym – szczególnie międzynarodowym, na długich trasach – musi posiadać umiejętność radzenia sobie z nowymi, często zaskakującymi sytuacjami. Nie tylko na drodze, ale też w relacjach z przewożonymi osobami.

Ogromne znaczenie ma umiejętność poruszania się po sieciach autostrad i rozległych arteriach miejskich, znajomość lokalnych przepisów i choćby podstawowe kompetencje językowe. Nieznajomość przepisów ruchu drogowego, niedostateczna wiedza na temat wypełniania dokumentów przewozowych, złe planowanie czasów przejazdu, mylenie trasy. Wszystko to może skutkować opóźnieniami, mandatami, ryzykownymi zachowaniami w czasie jazdy i konfliktami z pasażerami.

Wycieczka, czyli misja specjalna

Specyficznym rodzajem transportu osobowego są przewozy turystyczne. To bardzo ciekawa praca, oferująca możliwość poznawania nowych miejsc oraz bonusy w postaci ulgowego lub bezpłatnego wstępu na imprezy i do różnego typu obiektów. Jednak wymaga od kierowcy umiejętności nawiązywania i podtrzymywania przez okres wielu dni dobrych relacji zarówno z uczestnikami, jak też z pilotami.

Niedostateczna znajomość miejsc parkingowych, błądzenie w odwiedzanych miastach czy brak elastyczności w reagowaniu na potrzeby i oczekiwania uczestników wycieczki rodzi sytuacje konfliktowe. Tym łatwiej o nie, gdy wycieczkowicze bywają nastawieni roszczeniowo („płacę, więc wymagam”) i niezdyscyplinowani (spóźnienia, spożywanie alkoholu, palenie papierosów). Kierowca wycieczki musi być empatyczny, komunikatywny, ale też asertywny i zdolny przejąć inicjatywę w sytuacjach zagrożenia.

Kierowca – twarz firmy

Przez pryzmat wyglądu i zachowania kierowcy klient ocenia przewoźnika. Stąd niezwykle ważne jest przeprowadzenie fachowej rekrutacji. Pozwoli ona wyłonić kandydatów łączących wysokie kompetencje zawodowe z pożądanymi cechami osobowościowymi i nienaganną prezencją. Kierowca w transporcie osobowym to pracownik, którego poszukiwanie warto zlecić profesjonalnej firmie HR.

Poszukujesz kierowców do pracy? Pomożemy Ci!

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą
Nota prawna Administratorem Twoich danych osobowych jest HR Quality sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Podedworze 33, 31-686 Kraków. Spółka pozyskała Twoje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana. Posiadasz prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie stosowanym formacie oraz prawo do przenoszenia Twoich danych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani cofnąć w każdym czasie.Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu złożenia przez Ciebie wniosku o zaprzestanie dalszego przetwarzania. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przeczytaj także

Poszukujesz kierowców do pracy? Jesteś przedstawicielem firmy transportowej? Pomożemy Ci! Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą.

Zamknij