Jak zatrudnić kierowcę zawodowego z Ukrainy?

Na chwilę obecną w Polsce brakuje nawet 100 tys. zawodowych kierowców ciężarówek. Nic więc dziwnego, że wiele firm transportowych, nie mogąc znaleźć odpowiednich pracowników na terenie naszego kraju, szuka ich w państwach ościennych. W dzisiejszym artykule pokażemy, jak zatrudnić kierowcę zawodowego z Ukrainy.

Dlaczego warto szukać pracowników za wschodnią granicą?

Mieszkańcy krajów położonych za naszą wschodnią granicą chętnie przyjeżdżają do Polski w celu podjęcia nie tylko studiów, ale również pracy zarobkowej. Coraz więcej firm, widząc niedobór specjalistów na lokalnym rynku, zaczyna poszukiwać ich również w innych krajach.

Jednym z nich jest Ukraina – bliski sąsiad Polski. Stamtąd właśnie najczęściej ściągamy wykwalifikowanych pracowników do branży budowlanej i transportowej. Statystyki udostępnione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują, że w samym tylko 2016 roku obywatelom ukraińskim przyznano w Polsce 106 223 zezwolenia na pracę, co w ogólnym rozrachunku stanowi niemalże 84% wszystkich wydanych w tym czasie pozwoleń!

Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że ukraińscy pracownicy – również ci zatrudniani jako kierowcy zawodowi – są niezwykle pracowici, nie posiadają wygórowanych oczekiwań finansowych i bardzo dobrze radzą sobie z dostosowaniem do pracy w naszym kraju z racji łatwości przyswojenia języka oraz szybkiego niwelowania bariery kulturowej.

Kierowca zawodowy z Ukrainy – jakie dokumenty musi posiadać?

Zatrudnienie kierowcy zawodowego z Ukrainy wiąże się z koniecznością przejścia bardziej skomplikowanej drogi niż w przypadku zatrudnienia pracownika posiadającego obywatelstwo polskie. Oto jakie dokumenty powinien posiadać kandydat na kierowcę zza wschodniej granicy:

  • dokument uprawniający do pobytu w Polsce: może to być zezwolenie na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE (obydwa ważne bezterminowo, koszt ich wyrobienia wynosi ok. 690 zł), zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (koszt ok. 490 zł, ważne maksymalnie 3 lata) lub wiza wydana przez polski konsulat (darmowa, ważna przez rok);
  • dokument uprawniający do wykonywania pracy na terenie Polski: zezwolenie na pracę lub oświadczenie pracodawcy – firmy działającej na terenie naszego kraju – o powierzeniu pracy obcokrajowcowi, w którym musi znaleźć się m.in. nazwa stanowiska, miejsce wykonywanej pracy, data rozpoczęcia, rodzaj umowy oraz wynagrodzenie brutto; ważność każdego z powyższych dokumentów to 2 lata, koszt oświadczenia to 30 zł, a pozwolenia 100 zł.
  • dokument potwierdzający kwalifikacje: Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej (ok. 400 zł, ważne 5 lat), świadectwo kierowcy (10-40 zł, ważne od roku do 5 lat), polskie prawo jazdy (jeśli praca na rzecz polskiej firmy wykonywana jest dłużej niż przez 6 miesięcy, sam dokument ważny jest przez 15 lat, jego koszt to 100,50 zł);
  • dokument potwierdzający opłacanie składek do ZUS: druk A1 (niezbędny, gdy kierowca będzie wykonywał swoją pracę na terenie Belgii, Francji, Włoch czy też Niemiec, otrzymać go można za darmo).

Jak widać, zatrudnienie kierowcy zawodowego z Ukrainy objęte jest znacznie bardziej skomplikowaną procedurą. Dla samego kandydata może być również kosztowne. Jednakże z drugiej strony w przypadku braku odpowiednich kandydatów na lokalnym rynku, warto podjąć się ściągnięcia do firmy specjalistów z innych krajów, którzy wspomogą rozwój firmy możliwością wykonywania większej ilości zleceń transportowych.

Poszukujesz kierowców do pracy? Pomożemy Ci!

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą
Nota prawna Administratorem Twoich danych osobowych jest HR Quality sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Podedworze 33, 31-686 Kraków. Spółka pozyskała Twoje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana. Posiadasz prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie stosowanym formacie oraz prawo do przenoszenia Twoich danych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani cofnąć w każdym czasie.Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu złożenia przez Ciebie wniosku o zaprzestanie dalszego przetwarzania. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przeczytaj także

Poszukujesz kierowców do pracy? Jesteś przedstawicielem firmy transportowej? Pomożemy Ci! Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą.

Zamknij