Jacy będą kierowcy zawodowi przyszłości?

Każde pokolenie wnosi coś nowego do obecnych zawodów, tworzy nowe specjalizacje lub likwiduje te, które ich zdaniem uważane są za przestarzałe. Jaka przyszłość w tym wypadku czeka kierowców zawodowych?

Kierowcy zawodowi przyszłości – kim będą?

O tzw. pokoleniu Y inaczej zwanym „milenialsami” (czyli osobami urodzonymi mniej więcej między 1980 a 2000 rokiem) często mówi się w kontekście pracy zawodowej. Wraz z wejściem na rynek pracownika, generacja ta zmieniła bowiem w znaczny sposób działające do tej pory zasady.

Powodem takiego stanu rzeczy był m.in. uproszczony start w dorosłość (w porównaniu do pokolenia ich rodziców), lepszy dostęp do wykształcenia, nowe technologie, zmiana światopoglądu.

Nic więc dziwnego, że to właśnie osoby urodzone pod koniec XX wieku będą miały obecnie największy wpływ na wiele wykonywanych przez nich profesji. W jaki sposób wpłynie to na kierowców zawodowych przyszłości?

Kierowcy zawodowi przyszłości – jacy będą?

Przeprowadzone w 2014 roku badanie firmy ZF (producenta skrzyni biegów), niemieckiego branżowego pisma Fernfahrer oraz organizacji Dekra skutkowało powstaniem ciekawego raportu dotyczącego stanu branży transportowej oraz jej przyszłości. Raport ten pokazał m.in., że kierowcy dzielą się na cztery główne grupy:

  1. kierowcy działający z powołania, zakochani w swoich pojazdach i poświęcający swój wolny czas na stały rozwój umiejętności i wiedzy na ich temat,
  2. profesjonaliści, również zainteresowani motoryzacją, jednak stawiający przede wszystkim na życie prywatne,
  3. kierowcy racjonalni, czyli tacy, którzy nie wybrali pracy w transporcie przypadkiem, ale stanowi ona dla nich głównie źródło pieniędzy do prowadzenia ciekawego życia rodzinnego,
  4. kierowcy przypadkowi, czyli tacy, którzy wybrali ten zawód kierując się jedynie wysokością zarobków lub łatwością znalezienia pracy.

Co się zmieni?

Wejście na rynek pracy generacji Y spowoduje w najbliższym czasie znaczne przetasowania w powyższych grupach. Zgodnie z wnioskami idącymi za przytoczonym powyżej raportem, grupa 1 znajdzie się w zdecydowanej mniejszości.  Spowodowane to może być m.in. zmniejszeniem liczby bardzo dalekich tras oraz zmianami w przepisach ograniczającymi wolność kierowców. Autorzy badania przewidują również, że grupa 4, czyli kierowcy z przypadku, również stanie się zjawiskiem marginalnym. Analitycy stawiają na znaczny rozwój wielkości grupy 2 i 3. Profesjonaliści (ich zdaniem) przeważać będą w trasach dłuższych. Z kolei racjonalni mają uzyskać przewagę w transporcie bardziej specjalistycznym, często na szczeblu lokalnym.

Taki wynik badań wiąże się m.in. z cechami, jakie przypisywane są „millenialsom”: wysoką pewnością siebie, niechęcią do krytyki oraz naciskiem na życie prywatne (zarówno pod kątem jego jakości, jak i czasu przeznaczanego na sprawy pozazawodowe).

Kierowcy zawodowi przyszłości będą więc w dużej mierze wykonywać swój zawód w celu zdobycia odpowiednich środków do rozwoju osobistego i poprawy jakości życia prywatnego. Nie będą również chcieli (jak ma to miejsce choćby w przypadku kierowców z powołania) przedkładać życia za kółkiem ponad rodzinę.

Poszukujesz kierowców do pracy? Pomożemy Ci!

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą
Nota prawna Administratorem Twoich danych osobowych jest HR Quality sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Podedworze 33, 31-686 Kraków. Spółka pozyskała Twoje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana. Posiadasz prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie stosowanym formacie oraz prawo do przenoszenia Twoich danych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani cofnąć w każdym czasie.Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu złożenia przez Ciebie wniosku o zaprzestanie dalszego przetwarzania. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przeczytaj także

Poszukujesz kierowców do pracy? Jesteś przedstawicielem firmy transportowej? Pomożemy Ci! Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą.

Zamknij